Kultur

Dmitrij Sjostakovitsj‘ (1906-1975) åttende symfoni (1943) kalles av noen Stalingrad-symfonien.

Denne satsen, som ofte forbindes med mekanisert og hensynsløs ødeleggelse passer perfekt til åttiårsminnet om Unternehmen Barbarossa som startet den 22, juni 1941.

ANNONSE

Læs også

Læs også