Kultur

Denne sonaten ble skrevet i Mannheim i 1778 av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Henryk Szeryng spiller, med Ingrid Haebler ved klaveret.

ANNONSE

Læs også

Læs også