Kultur

Gurli Plesner (1934-1993) synger det vj kanskje kan kalle Dansesuiten fra første akt av Carl Nielsens opera Maskarade (uroppført 1906), basert på noen av Ludvig Holbergs komedier.

Opptaket er fra en konsert i Odd Fellow-palæet i København i 1988, og foruten Gurli Plesner hører vi Sjællands Symfoniorkester, dirigert av Harold Fabermann.

ANNONSE

Læs også

Læs også