Kultur

Vladimir Horowitz (1903-1989) spiller Franz Liszts (1811-1886) arrangement av Franz Schuberts (1797-1828) Ständchen fra Schwanengesang, fjorten sanger med klaverakkompagnement som ble funnet etter Schuberts bortgang, og utgitt som en egen sangsyklus.

For sammenligningens skyld kan vi også høre Sergej Rakhmaninovs (1873-1943) fortolkning av det samme verket.

ANNONSE

Læs også

Læs også