Kultur

Dette er den første av de seks såkalte Schübler-koralene, utgitt c. 1747-48.

Marie-Claire Alain (1926-2013) spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også