Kultur

Carl Arnold (1794-1873) regnes som norsk komponist, selv om han ble født i Tyskland. I tillegg til å være organist i Trefoldighetskirken i Oslo var han lærer i musikkteori og komposisjon; Halfdan Kjerulf og Johan Svendsen var begge hans elever. Hans pianosekstett op. 23 spilles av Torleif Torgersen og medlemmer av Bergen-filharmonien. Andre sats, tredje sats, fjerde sats.

ANNONSE

Læs også

Læs også