Kultur

Dette, for sin tids ganske radikale klaverstykke finner vi i femte bok av Edvard Griegs Lyriske stykker for klaver, utgitt i 1891.

Håkon Austbø spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også