Kultur

Komponisten Christian Sinding (1856–1941) var en av tre kunstnerisk begavede brødre, de andre var billedhuggeren Stephan og maleren Otto.

Frühlingsrauschen (Foraarsbrus) er i våre dager trolig Christian Sindings best kjente og oftest spilte enkeltverk.

Valentina Lisitsa spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også