Kultur

Sergej Sergejevitsj Prokofjev (1891-1953)

Skythisk suite, russisk titel Скифская сюита -Skifskaja Siuita var opprinnelig tenkt som ballettmusikk, men balletten ble skrinlagt, og Prokofjev presenterte i steden musikken som en konsertsuite for orkester.

Claudio Abbado (1933-2014) dirigerer Chicago Symphony Orchestra.

ANNONSE

Læs også

Læs også