Kultur

Et lite utvalg fra Geirr Tveitts (1908-1981): Hundrad Hardingtonar for orkester op. 151, fremføres her av Bjarte Engeset og Royal Scottish National Orchestra.

De enkelte deler er Stølstone, Hastverksbrudlaup, Guds godhet og Guds storhet, Vise folks folkevisa um visse folk, Storskrytarstev og Siste farvel.

Her finnes både barokk humor (Hastverksbrudlaup og Storskrytarstev) og dyp seriøsitet (Guds godhet og Guds storhet og Siste farvel).

ANNONSE

Læs også

Læs også