Mellemspil

Annen del av Gustav Mahlers (1860-1911) åttende symfoni har hentet sangtekstene fra sluttscenen av Goethes Faust. Her opptrer tre (tidligere) synderinner – Lukasevangeliets store synderinne (Magna Peccatrix), Johannesevangeliets samaritanske kvinne (Mulier samaritana), og den apokryfe egyptiske Maria, som sammen går i forbønn for Gretchen.

Leonard Bernstein dirigerer Wienerfilharmonikerne med kor og solister.

ANNONSE

Læs også

Læs også