Dag: 28. oktober 2015

Groruddalen er en by i byen, fire bydeler i Oslos nordlige del med 130.000 mennesker. Det er sagt at hvordan det går med Grororuddalen vil bestemme Norges fremtid. I så fall ser den mørk ut. Nordmæmd flytter ud og innvandrere ind. Andelen muslimer stiger. Forfatteren Halvor Fosli er ude med en lille bog, Fremmed i eget land, som inneholder 20 intervjuer med nordmænd der føler de har mistet sit land.

Les Mer...

I takt med den uavlatelige strømmen av asylsøkere til Tyskland, fylles krisesentrene opp av kvinner som ikke holder ut den seksuelle volden og forulempningen i overdimensjonerte asylmottak, hvor menn er i stort flertall. Trengselen og fraværet av kontroll gjør kvinnene utsatt for menn som trenger seg på, uten juridiske eller politiske konsekvenser – også uten nevneverdig debatt om et tema som bryter med ens foretrukne forestillinger om “flyktninger”.

Les Mer...